Shenron, the Wishgranter - BT5-110 - Super Rare

BT05 Booster Set: Miraculous Revival

Shenron, the Wishgranter - BT5-110 - Super Rare

BT05 Booster Set: Miraculous Revival