Konda's Hatamoto (CHK)

Champions of Kamigawa

Konda's Hatamoto (CHK)

Champions of Kamigawa