4th Shiratsuyu-class Destroyer, Yudachi-Kai-Ni - KC/S31-E092 - Common

KanColle, 2nd Fleet

4th Shiratsuyu-class Destroyer, Yudachi-Kai-Ni - KC/S31-E092 - Common

KanColle, 2nd Fleet