Pajama Party, Kosaki - NK-WE22-E27 - Common (Parallel Foil)

NISEKOI Extra Booster

Pajama Party, Kosaki - NK-WE22-E27 - Common (Parallel Foil)

NISEKOI Extra Booster